">

Családi életre nevelés

Szerző: Anyakanyar

Címkék: , , , ,
Társadalmunk egyik fájó sebe a párkapcsolatokban bekövetkezett változások következménye: a családok széthullása, ami számos kedvezőtlen társadalmi és gazdasági következményt von maga után. Közös érdekünk a párkapcsolatok stabilitásának fenntartása, illetve javítása. A témában végzett kutatások rávilágítottak, hogy a köznevelésből hiányzik a család értékeinek kiemelése és a családi életre való nevelés.

A tudás megőrzésének megszokott módja, hogy a felnőttek átadják a tapasztalataikat a fiatalabbaknak, ezzel könnyítve meg a kapcsolódást a közösséghez. Az életünk legalább első húsz évét a családi fészekben töltjük, ez idő alatt szerezzük meg azt a tudást, ami alapján felelős szerepet tölthetünk be a társadalomban. A neveléssel fejlődik a személyiségünk, gyarapszik a tudásunk, akár a szüleink, akár pedagógus adja a mintát.

A családi életre nevelés egyik fontos üzenete, hogy formálódjunk, megfelelő funkciót töltsünk be a családunkban és a tágabb társadalmi közösségünkben (óvoda, iskola, munkahely és más kapcsolódások).
A fő célkitűzés a házasság és a család védelme, stabilitásnak megőrzése. A család szeretetteljes és gondoskodó légköre semmi mással nem helyettesíthető a gyermek egészséges érzelmi fejlődése szempontjából.  Ez az a biztonságos gyakorló terep, ahol fejlődhet a kommunikációs készsége, megtanulhat döntéseket hozni, önismeretet, önszeretetet tanulhat, fejlődhet az önbizalma, mindezek pedig nélkülözhetetlenek a tápláló kapcsolatok kialakításához.

A családi életre nevelés célja ezeknek az ismereteknek az elmélyítése az egyén és a család szintjén egyaránt. Egy magasabb szinten a képzés része a pénzügyi tudatosság, a család és a munka közötti egyensúly megtalálása, a szülői szerepek, szexualitás és a nemi identitás. Az egészséges család működésének ismerete és a gyermekre való tudatos odafigyelés segíthet megelőzni vagy csökkenteni a családon belüli erőszakot, a munkanélküliséget, az eladósodást és a különböző szerekkel való visszaélést. A családi életre nevelés feladata ezeket az információkat átadni osztálytermi kereteken belül.

A témakörök, amelyeket érint:

  • Önismeret és érzelmi intelligencia
  • Jellemformálás, értékrend kiválasztás
  • Asszertív kommunikáció, konfliktuskezelés
  • Szerepek a családban, feladatmegosztás, kölcsönösség
  • A család gazdasági működése, tervszerűség
  • Szexualitás: felelősségvállalás érzelmi, fizikai, biológiai szinten
  • Alkalmazkodás a változásokhoz: krízis, erőforrások, veszteségkezelés, tervezés, értékmegőrzés
  • Veszélyek, devianciák: feszültségek kezelése, agressziókezelés, mintakövetés, segítő háló.

Tulajdonképpen nem a család intézménye került válságba, hanem az értékrend, viszont a család a kulcsa, hogy megszűnhessen ez a nehéz helyzet. A nevelés, a példamutatás a legfontosabb és leghatékonyabb eszköze a családbarát szemléletmód és egymás tiszteletének megtanításában, amelynek tökéletes színtere az iskola a szülők bevonásával.

A család az érzelmi kötődések elsődleges színtere!

Családi életet a családban lehet elsajátítani a legkönnyebben és ahol ez gondot okoz, az iskola vagy más nevelő intézmény veszi át a feladat egy részét. Mindez a családok és az iskola szoros együttműködésével válik lehetségessé.
A felelősség és a célkitűzés közös: egy harmonikus családi életet élő következő generáció.